Projekty

2023_13 Rekonstrukce bytového domu Tolstého 1809/12

2023_13 Rekonstrukce bytového domu Tolstého 1809/12

2023_12 Parkoviště ul. Gorkého

2023_12 Parkoviště ul. Gorkého

2023_11 Náměstí Dr. E. Beneše 6 – výměna oken – 2., 5. a 6. etapa

2023_11 Náměstí Dr. E. Beneše 6 – výměna oken – 2., 5. a 6. etapa

2023_10 Rekonstrukce chodníků ul. Arbesova, Zákrejsova, Šafaříkova

2023_9 Rekonstrukce elektroinstalace a datové sítě v budově radnice ÚMOb MOaP – 3.NP

2023_9 Rekonstrukce elektroinstalace a datové sítě v budově radnice ÚMOb MOaP – 3.NP

2023_8 Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

2023_8 Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

2023_7 ZŠO Waldorfská, Na Mlýnici 36 – rekonstrukce EL

2023_6 ZŠO Waldorfská, Na Mlýnici 36 – rekonstrukce ZTI

2023_5 Stavební úpravy BD Nádražní 1553/45, část B

2023_5 Stavební úpravy BD Nádražní 1553/45, část B

2023_4 Stavební úpravy BD Nádražní 1553/45, část A

2023_4 Stavební úpravy BD Nádražní 1553/45, část A

2023_3 Waldorfská ZŠ a MŠO – rekonstrukce zahrady – III. etapa

2023_2 MŠO, Hornická 43, PO – vybudování bezbariérového vstupu a úprava stávajících WC v 1. NP

2023_1 Regenerace sídliště Fifejdy II – XVI. etapa

2023_1 Regenerace sídliště Fifejdy II – XVI. etapa

2022_16 Discgolfové hřiště na ulici Hornopolní

2022_16 Discgolfové hřiště na ulici Hornopolní

2022_1 Regenerace sídliště Fifejdy II.-XII. etapa

2022_1 Regenerace sídliště Fifejdy II.-XII. etapa

2022_2 Regenerace sídliště  Šalamouna – etapa 6.B

2022_2 Regenerace sídliště Šalamouna – etapa 6.B

2022_4 Workoutové hřiště na ul. Gen. Píky

2022_4 Workoutové hřiště na ul. Gen. Píky

2022_5 Rekonstrukce chodníku ul. Křižíkova

2022_5 Rekonstrukce chodníku ul. Křižíkova

2022_6 Infrastruktura ZŠ Ostrčilova 10 (inovace)

2022_6 Infrastruktura ZŠ Ostrčilova 10 (inovace)

2022_7 BD Jungmannova 8 – rekonstrukce domu

2022_7 BD Jungmannova 8 – rekonstrukce domu

2022_8 BD U Tiskárny 2 – rekonstrukce domu

2022_8 BD U Tiskárny 2 – rekonstrukce domu

2022_9 BD Fügnerova 6 – energetické úspory

2022_9 BD Fügnerova 6 – energetické úspory

2022_11 Zřízení pracoviště OSV (oddělení sociálních služeb) Tyršova 14

2022_11 Zřízení pracoviště OSV (oddělení sociálních služeb) Tyršova 14

2022_12 ZŠ Gajdošova – výměna horkovodní předávací stanice

2022_12 ZŠ Gajdošova – výměna horkovodní předávací stanice

2022_14 MŠ Lechowiczova 8 – oprava ZTI

2022_14 MŠ Lechowiczova 8 – oprava ZTI

2022_15 Oprava díla „MINIKRAJINA FIFEJDY II“ – mimo mostní objekty

2022_15 Oprava díla „MINIKRAJINA FIFEJDY II“ – mimo mostní objekty

2022_17 Houpačka pro hendikepované v Dětském ráji v sadu Dr. Milady Horákové

2022_17 Houpačka pro hendikepované v Dětském ráji v sadu Dr. Milady Horákové

2022_18 Relax zóna v Komenského sadech

2022_18 Relax zóna v Komenského sadech

2022_13 MŠ Repinova 19 – výměna ZTI

2022_13 MŠ Repinova 19 – výměna ZTI

2022_19 Školní jídelna ZŠ Gen. Píky – obnova gastro vybavení

2022_19 Školní jídelna ZŠ Gen. Píky – obnova gastro vybavení

2022_10 BD Tyršova 25 – energetické úspory

2022_10 BD Tyršova 25 – energetické úspory

2022_3 Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová

2022_3 Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová