Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po vodovodní havárii

Realizace – od
8. listopadu 2023
Realizace – do
23. března 2024

Popis

Předmětem plnění jsou stavební úpravy v objektu ZŠ Ibsenova 978/36, po vodovodní havárii. Opravy budou probíhat uvnitř budovy. V rámci stavby bude provedeno ztužení stropních trámů, nové SDK příčky, sanace ŽB konstrukcí (strop nad 1.NP). V jednotlivých učebnách bude instalován akustický stěnový obklad. Ostatní stavební úpravy zahrnují nové podlahy, opravy omítek, výmalbu, nový keramický obklad, výměna umývadel včetně baterií, demontáž, nátěr a zpětná montáž otopných těles. Dále bude provedena rekonstrukce elektroinstalace dotčených prostor, zahrnující instalaci podružných rozvaděčů, nové zásuvkové a světelné rozvody a instalace nových svítidel.

Projektant
DK projekt, s.r.o., IČO: 27775518
Zhotovitel
NH stavby s.r.o., IČO: 28980697
Cena dle PD
9 412 551,47 kč
Celkové náklady
11 699 223,41 Kč
Technický dozor stavebníka
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Koordinátor BOZP
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Cena vysoutěžená
8 457 900,00 Kč
Cena skutečná
11 301 606,52 Kč