2023_7 ZŠO Waldorfská, Na Mlýnici 36 – rekonstrukce EL

Předpokládaný termín realizace: 1. června 2023

Popis

Stávající elektroinstalace je zastaralá a nevyhovující současným potřebám školy a její rekonstrukce obsahuje: světelně technický návrh umělého osvětlení, světelná elektroinstalace, zásuvkové obvody, datové rozvody, el. vrátný, domácí telefon, rozváděč.
Výměna všech elektro rozvodů, včetně výměny zásuvek a vypínačů na základě posouzení a v koordinaci se stávajícími již rekonstruovanými částmi rozvodů (v hygienickém zařízení v 1. a 2.NP, ve výdejně a MŠ).
Výměna osvětlení v celém objektu (kromě již měněného osvětlení v jedné chodbě 1.NP), použití LED světelných zdrojů.
Odstranění starých nefunkčních rozvodů vedených v lištách. Výměna datových rozvodů.

Cena dle PD
9 774 128,45 Kč
Projektant
Jiří Záveský, IČO: 65875729
Lokalizace stavby
Na Mlýnici 36, Ostrava-Přívoz