Rekonstrukce elektroinstalace na ZŠO Waldorfská

Realizace – od
3. července 2023
Realizace – do
3. září 2023

Popis

Stávající elektroinstalace je zastaralá a nevyhovující současným potřebám školy a její rekonstrukce obsahuje: světelně technický návrh umělého osvětlení, světelná elektroinstalace, zásuvkové obvody, datové rozvody, el. vrátný, domácí telefon, rozváděč.
Výměna všech elektro rozvodů, včetně výměny zásuvek a vypínačů na základě posouzení a v koordinaci se stávajícími již rekonstruovanými částmi rozvodů (v hygienickém zařízení v 1. a 2.NP, ve výdejně a MŠ).
Výměna osvětlení v celém objektu (kromě již měněného osvětlení v jedné chodbě 1.NP), použití LED světelných zdrojů.
Odstranění starých nefunkčních rozvodů vedených v lištách. Výměna datových rozvodů.

Projektant
Jiří Záveský, IČO: 65875729
Zhotovitel
BDSTAV MORAVA , IČO: 26807947
Cena dle PD
9 774 128,45 Kč
Celkové náklady
9 449 076,24 Kč
Technický dozor stavebníka
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Koordinátor BOZP
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Cena vysoutěžená
9 168 479,78 Kč
Cena skutečná
9 367 582,24 Kč