2023_12 Parkoviště ul. Gorkého

Předpokládaný termín realizace: 1. dubna 2023

Popis

Předmětem plnění dle této smlouvy je výstavba nového parkoviště a místa pro kontejnery v zeleném pásu podél vozovky ulice Gorkého (na vymezeném úseku, který začíná ve styku s ulicí Poděbradova a končí ve styku s ulicí Valchařská) včetně odvedení dešťových vod a modernizace veřejného osvětlení v ulici. Součástí je také provedení nového krytu vozovky.

Cena dle PD
5 576 075,89 Kč
Projektant
Ing. Luděk Maceček, IČO: 76391191
Lokalizace stavby
ul. Gorkého