Parkoviště ul. Gorkého

Realizace – od
24. dubna 2023
Realizace – do
23. července 2023

Popis

Předmětem plnění dle této smlouvy je výstavba nového parkoviště a místa pro kontejnery v zeleném pásu podél vozovky ulice Gorkého (na vymezeném úseku, který začíná ve styku s ulicí Poděbradova a končí ve styku s ulicí Valchařská), včetně odvedení dešťových vod a modernizace veřejného osvětlení v ulici. Součástí je také provedení nového krytu vozovky.

Projektant
Ing. Luděk Maceček, IČO: 76391191
Zhotovitel
JANKOSTAV s.r.o., IČO: 25855581
Cena dle PD
5 576 075,89 Kč
Celkové náklady
4 790 268,58 Kč
Technický dozor stavebníka
Ing. Milan Sedláček, Ph.D., IČO: 4786084
Koordinátor BOZP
Ing. Milan Sedláček, Ph.D., IČO: 4786084
Cena vysoutěžená
4 026 730,35 Kč
Cena skutečná
4 498 135,58 Kč