Havarijní oprava povrchu vozovky a sanace na ul. Kratochvílova

Realizace – od
3. července 2023
Realizace – do
31. srpna 2023

Popis

Předmětem této akce je havarijní oprava povrchu vozovky a sanace na ul. Kratochvílova. Součástí akce bude i oprava uličních vpustí a výšková úprava obrub podél předmětné vozovky.

Projektant
x
Zhotovitel
Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544
Cena dle PD
x
Celkové náklady
5 603 988,33 Kč
Technický dozor stavebníka
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 00097381
Koordinátor BOZP
x
Cena vysoutěžená
5 603 988,33 Kč
Cena skutečná
5 603 988,33 Kč