Havarijní oprava povrchu vozovky a sanace na ul. Kratochvílova

Předpokládaný termín realizace: 1. července 2023

Popis

Předmětem této akce je havarijní oprava povrchu vozovky a sanace na ul. Kratochvílova. Součástí akce bude i oprava uličních vpustí a výšková úprava obrub podél předmětné vozovky.

Cena dle PD
x
Projektant
x
Lokalizace stavby
ul. Kratochvílova