Rekonstrukce BD Orebitská 774/19

Předpokládaný termín realizace: 1. března 2024

Popis

Předmětem plnění dle této akce je rekonstrukce stávajícího nebytového prostoru, bytových jednotek a jejich dispoziční úpravy. Dále bude provedeno statické zesílení části stávajícího dřevěného stropu ve 2.NP a v podkroví, výměna oken v celém objektu, sanace suterénního zdiva, výměna střešní krytiny, nový fasádní nátěr atd. V půdním prostoru bude vybudována nová technická místnost a bude změněn způsob vytápění celého objektu. Rekonstruovány budou také rozvody ZTI, plynu a elektroinstalací. V rámci rekonstrukce bude provedeno zrušení stávající žumpy a rekonstrukce stávající kanalizační přípojky.

Cena dle PD
14 202 839 Kč
Projektant
Ing. Vladimír Slonka, IČO: 11193841
Lokalizace stavby
ul. Orebitská č.p. 774/19, pozemek parc. č. 646, katastrální území Přívoz