Rekonstrukce BD Orebitská 774/19

Realizace – od
6. března 2024
Realizace – do
3. srpna 2024

Popis

Předmětem plnění dle této akce je rekonstrukce stávajícího nebytového prostoru, bytových jednotek a jejich dispoziční úpravy. Dále bude provedeno statické zesílení části stávajícího dřevěného stropu ve 2.NP a v podkroví, výměna oken v celém objektu, sanace suterénního zdiva, výměna střešní krytiny, nový fasádní nátěr atd. V půdním prostoru bude vybudována nová technická místnost a bude změněn způsob vytápění celého objektu. Rekonstruovány budou také rozvody ZTI, plynu a elektroinstalací. V rámci rekonstrukce bude provedeno zrušení stávající žumpy a rekonstrukce stávající kanalizační přípojky.

Projektant
Ing. Vladimír Slonka, IČO: 11193841
Zhotovitel
KP REVITAL s.r.o., IČO: 02632195
Cena dle PD
14 202 839 Kč
Technický dozor stavebníka
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Koordinátor BOZP
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Cena vysoutěžená
10 888 888,88 Kč