Houpačka pro hendikepované v Dětském ráji v sadu Dr. Milady Horákové

Realizace – od
1. srpna 2022
Realizace – do
2. srpna 2022

Popis

Jedná se o instalaci dřevěné závěsné houpačky pro pohybově hendikepované děti sedící na vozíčku. Součástí realizace bylo i vybudování dopadové plochy.

Projektant
Ing. Jan Havlíček, IČO: 00845451
Zhotovitel
Hřiště hrou s.r.o.
Cena dle PD
278 300,00 Kč
Celkové náklady
267 673,78 Kč
Technický dozor stavebníka
x
Koordinátor BOZP
x
Cena vysoutěžená
267 673,78 Kč
Cena skutečná
267 673,78 Kč