Dodávka a instalace tunelové košové myčky do školní jídelny na ul. Gen. Píky

Realizace – od
22. prosince 2023
Realizace – do
3. ledna 2024

Popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace tunelové košové myčky. Jedná se o celonerezovou dvouplášťovou myčku z ušlechtilé oceli, jež se skládá ze sekce předmycí zóny, mycí zóny, oplachové zóny a aktivní sušící zóny. Myčka je vybavena třemi rychlostními stupni: 70/100/150 košů za hodinu.

Projektant
x
Zhotovitel
MAVA spol.s r.o., IČO: 48397555
Cena dle PD
908 000,00 Kč
Celkové náklady
869 990,00 Kč
Technický dozor stavebníka
x
Koordinátor BOZP
x
Cena vysoutěžená
869 990,00 Kč
Cena skutečná
869 990,00 Kč