2022_16 Discgolfové hřiště na ulici Hornopolní

Realizace – od
10. listopadu 2022
Realizace – do
1. prosince 2022

Popis

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace technického řešení discgolfového hřiště (dále jen „hřiště“) a specifikace jeho vybavení. Po odsouhlasení návrhu hřiště ÚMOb MOaP provede dodavatel projektu vlastní realizaci, která proběhne ve dvou etapách. V 1. etapě se předpokládá instalace cca šesti discgolfových košů a ve 2. etapě kompletní dokončení hřiště (předpokladem dokončení je příprava navazujícího území ÚMOb MOaP pro instalaci dalších discgolfových košů).

Projektant
Ultimo Wave, s.r.o., IČO: 02613930
Zhotovitel
Ultimo Wave, s.r.o., IČO: 02613930
Cena dle PD
318 230 Kč
Celkové náklady
318 230 Kč
Technický dozor stavebníka
x
Koordinátor BOZP
x
Cena vysoutěžená
318 230 Kč
Cena skutečná
318 230 Kč