Energetické úspory BD Tyršova 25

Realizace – od
1. dubna 2023
Realizace – do
31. května 2023

Popis

Předmětem plnění je výměna plastových oken na bytovém domě na ul. Tyršova 25 směrem do dvorní části a ostatní související stavební práce. Na fasádě do dvora proběhla výměna oken a oplechování a nahrazení sklobetonových vyzdívek plastovými okny s dozděním otvorů. V lodžiích byla vyměněna dřevěná okna za plastová spolu s provedením vyzdění parapetu s oplechováním.

Projektant
Ing. Jaroslav Habrnal, IČO: 11540788
Zhotovitel
MH-stavby, s.r.o., IČO: 27776506
Cena dle PD
1 696 639,56 Kč
Celkové náklady
1 613 000,00 Kč
Technický dozor stavebníka
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Koordinátor BOZP
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Cena vysoutěžená
1 612 194,12 Kč
Cena skutečná
1 437 946,41 Kč