2022_10 BD Tyršova 25 – energetické úspory

Předpokládaný termín realizace: 11. dubna 2023

Popis

Předmětem plnění dle této smlouvy je výměna oken a oplechování. Na fasádě do ulice budou stávající dřevěná kastlíková okna vybourána (včetně vnitřních parapetních desek a venkovního oplechování) a osazena nová dřevěná kastlíková okna dle rozměrů a členění stávajících oken (včetně parapetů, oplechování parapetů a průběžných říms). Na fasádě do dvora proběhne výměna oken a oplechování a nahrazení sklobetonových vyzdívek plastovými okny s dozděním otvorů. V lodžiích budou vyměněna dřevěná okna za plastová a bude provedeno vyzdění parapetu s oplechováním. Na dvorní fasádě (včetně části štítů) bude rovněž proveden kontaktní zateplovací systém s finální povrchovou úpravou probarvenou silikonovou omítkou.

Cena dle PD
6 845 391,05 Kč
Projektant
Ing. Jaroslav Habrnal, IČO: 11540788
Lokalizace stavby
bytový dům, ul. Tyršova č.p. 1795/25