Opravy vozovky včetně sanace na ul. Ženíškova

Předpokládaný termín realizace: 2. září 2024

Popis

Předmětem této akce je souvislá oprava degradovaného povrchu vozovky a sanace na ul. Ženíškova. Součástí akce bude i oprava uličních vpustí a výšková úprava obrub podél předmětné vozovky.

Cena dle PD
x
Projektant
x
Lokalizace stavby
ul. Ženíškova