Změna užívání prostor v objektu ÚMOb MOaP

Realizace – od
26. dubna 2024
Realizace – do
25. června 2024

Popis

V místnostech 51, 52, 52/1 a 11 (1.PP), které nyní slouží jako sklady, po rekonstrukci jako spisovny, budou odstraněny a následně obnoveny nášlapné vrstvy, osekány stávající rozvolněné části omítky stěn, malby, stávající rozvolněné části stropu a vybourány dveře včetně zárubní. Strop bude opraven a zhotoven SDK podhled. Nově budou osazeny plechové dveře do ocelové zárubně s odolností EW30 DP1, stropní svítidla a hasicí přístroje. Místnost č. 60 (1.PP) bude rozdělena na dvě místnosti, které budou sloužit jako sklad.

Projektant
Ing. Vladimír Slonka, IČO: 11193841
Zhotovitel
SUBSTAV Invest s.r.o., IČO: 27797554
Cena dle PD
1 336 138,84 Kč
Technický dozor stavebníka
Ing. Marek Novotný, IČO: 65871359
Koordinátor BOZP
Ing. Jiří Šomek, IČO: 65871359
Cena vysoutěžená
1 147 611,99 Kč