Vybudování bezbariérového vstupu a úprava stávajících WC v 1. NP na MŠO Hornická

Realizace – od
28. června 2024
Realizace – do
27. srpna 2024

Popis

Předmětem akce je vybudování bezbariérového přístupu do mateřské školy pomocí nájezdové rampy včetně úpravy vstupních dveří. Dále bude v 1. NP objektu vybudováno bezbariérové WC.

Projektant
PROJEKTY STATIKA s.r.o., IČO: 28605543
Zhotovitel
INTOZA s.r.o., IČO: 25873261
Cena dle PD
1 815 000,00 Kč
Technický dozor stavebníka
PREVENT PRO s.r.o., IČO: 28645626
Koordinátor BOZP
PREVENT PRO s.r.o., IČO: 28645626
Cena vysoutěžená
1 748 450,00 Kč