Obnova gastro vybavení ve školní jídelně na ZŠO Gen. Píky

Realizace – od
9. července 2022
Realizace – do
11. července 2022

Popis

Dodávka a instalace dvou varných kotlů, a to elektrického s minimálním objemem 81 l a plynového s minimálním objemem 150 l.

Projektant
x
Zhotovitel
REGA BRNO, spol. s.r.o., IČO: 46964169
Cena dle PD
265 440 Kč
Celkové náklady
264 990 Kč
Technický dozor stavebníka
x
Koordinátor BOZP
x
Cena vysoutěžená
264 990 Kč
Cena skutečná
264 990 Kč