Realizované projekty

Změna užívání prostor v objektu ÚMOb MOaP

Změna užívání prostor v objektu ÚMOb MOaP

Obnova volnočasového areálu při ZŠ Zelená 42

Obnova volnočasového areálu při ZŠ Zelená 42

Dodávka a instalace tunelové košové myčky do školní jídelny na ul. Gen. Píky

Dodávka a instalace tunelové košové myčky do školní jídelny na ul. Gen. Píky

Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po vodovodní havárii

Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po vodovodní havárii

Ohnisko

Ohnisko

Havarijní oprava povrchu vozovky a sanace na ul. Kratochvílova

Havarijní oprava povrchu vozovky a sanace na ul. Kratochvílova

Energetické úspory na ZŠO Matiční

Energetické úspory na ZŠO Matiční

Rekonstrukce bytového domu Tolstého 1809/12

Rekonstrukce bytového domu Tolstého 1809/12

Parkoviště ul. Gorkého

Parkoviště ul. Gorkého

Výměna oken na náměstí Dr. E. Beneše 6 – 2., 5. a 6. etapa

Výměna oken na náměstí Dr. E. Beneše 6 – 2., 5. a 6. etapa

Rekonstrukce chodníků ul. Arbesova, Zákrejsova, Šafaříkova

Rekonstrukce chodníků ul. Arbesova, Zákrejsova, Šafaříkova

Rekonstrukce elektroinstalace a datové sítě v budově radnice ÚMOb MOaP – 3.NP

Rekonstrukce elektroinstalace a datové sítě v budově radnice ÚMOb MOaP – 3.NP

Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

Rekonstrukce elektroinstalace na ZŠO Waldorfská

Rekonstrukce elektroinstalace na ZŠO Waldorfská

Rekonstrukce ZTI na ZŠO Waldorfská

Rekonstrukce ZTI na ZŠO Waldorfská

Stavební úpravy BD Nádražní 1553/45, část B

Stavební úpravy BD Nádražní 1553/45, část B

Stavební úpravy BD Nádražní 1553/45, část A

Stavební úpravy BD Nádražní 1553/45, část A

Rekonstrukce zahrady na ZŠ a MŠO Waldorfská – III. etapa

Rekonstrukce zahrady na ZŠ a MŠO Waldorfská – III. etapa

Regenerace sídliště Fifejdy II – XVI. etapa

Regenerace sídliště Fifejdy II – XVI. etapa

Discgolfové hřiště na ulici Hornopolní

Discgolfové hřiště na ulici Hornopolní

Regenerace sídliště Fifejdy II. – XII. etapa

Regenerace sídliště Fifejdy II. – XII. etapa

Regenerace sídliště Šalamouna – etapa 6.B

Regenerace sídliště Šalamouna – etapa 6.B

Workoutové hřiště na ulici Gen. Píky

Workoutové hřiště na ulici Gen. Píky

Rekonstrukce chodníku na ulici Křižíkova

Rekonstrukce chodníku na ulici Křižíkova

Inovace infrastruktury na ZŠO Ostrčilova

Inovace infrastruktury na ZŠO Ostrčilova

Rekonstrukce BD Jungmannova 8

Rekonstrukce BD Jungmannova 8

Rekonstrukce BD U Tiskárny 2

Rekonstrukce BD U Tiskárny 2

Energetické úspory BD Fügnerova 6

Energetické úspory BD Fügnerova 6

Zřízení pracoviště OSV (oddělení sociálních služeb) na ul. Tyršova 14

Zřízení pracoviště OSV (oddělení sociálních služeb) na ul. Tyršova 14

Výměna horkovodní předávací stanice na ZŠO Gajdošova

Výměna horkovodní předávací stanice na ZŠO Gajdošova

Oprava ZTI na MŠO Lechowiczova

Oprava ZTI na MŠO Lechowiczova

Oprava díla „MINIKRAJINA FIFEJDY II“ – mimo mostní objekty

Oprava díla „MINIKRAJINA FIFEJDY II“ – mimo mostní objekty

Houpačka pro hendikepované v Dětském ráji v sadu Dr. Milady Horákové

Houpačka pro hendikepované v Dětském ráji v sadu Dr. Milady Horákové

Relax zóna v Komenského sadech

Relax zóna v Komenského sadech

Výměna ZTI na MŠO Repinova

Výměna ZTI na MŠO Repinova

Obnova gastro vybavení ve školní jídelně na ZŠO Gen. Píky

Obnova gastro vybavení ve školní jídelně na ZŠO Gen. Píky

Energetické úspory BD Tyršova 25

Energetické úspory BD Tyršova 25

Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová

Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová