2023_6 ZŠO Waldorfská, Na Mlýnici 36 – rekonstrukce ZTI

Předpokládaný termín realizace: 1. června 2023

Popis

Předmětem tohoto projektu je provedení opravy a výměny zdravotně technických instalací a zařizovacích předmětů (dále jen ZTI) včetně přidružených stavebních úprav, rekonstrukce připojovacích a svislých odpadů kanalizace a nové rozvody vody studené vody, TUV a cirkulační vody k vyměněným zařizovacím předmětům.
V 1.PP se jedná o výměnu části ležatých rozvodů kanalizace a rozvodů vody, které ještě nebyly vyměněny v rámci předešlé rekonstrukce. Bude opraveno nevyhovující hygienické zázemí pro školníka a doplněny dvojdřezy v jednotlivých třídách, výměna umyvadel.
V 1.NP a 2.NP budou vyměněná umyvadla a dřezy v jednotlivých učebnách a kabinetech. Současně s výměnou zařizovacích předmětů a baterií se provedou nové obklady.
Ve 3.NP budou instalována nová umyvadla a dřezy a provedou se jednoduché stavební úpravy stávajících záchodů pro žáky – změní se dispoziční uspořádání jednotlivých kabinek a umístění pisoárů a umyvadel, bez zásahů do stávajících nosných konstrukcí.

Cena dle PD
5 458 593,47 Kč
Projektant
Ing. Dalibor Macura, IČO: 18972055
Lokalizace stavby
Na Mlýnici 36, Ostrava-Přívoz