Rekonstrukce ZTI na ZŠO Waldorfská

Realizace – od
3. července 2023
Realizace – do
3. září 2023

Popis

Předmětem tohoto projektu je provedení opravy a výměny zdravotně technických instalací a zařizovacích předmětů (dále jen ZTI) včetně přidružených stavebních úprav, rekonstrukce připojovacích a svislých odpadů kanalizace a nové rozvody vody studené vody, TUV a cirkulační vody k vyměněným zařizovacím předmětům.
V 1.PP se jedná o výměnu části ležatých rozvodů kanalizace a rozvodů vody, které ještě nebyly vyměněny v rámci předešlé rekonstrukce. Bude opraveno nevyhovující hygienické zázemí pro školníka a doplněny dvojdřezy v jednotlivých třídách, výměna umyvadel.
V 1.NP a 2.NP budou vyměněná umyvadla a dřezy v jednotlivých učebnách a kabinetech. Současně s výměnou zařizovacích předmětů a baterií se provedou nové obklady.
Ve 3.NP budou instalována nová umyvadla a dřezy a provedou se jednoduché stavební úpravy stávajících záchodů pro žáky – změní se dispoziční uspořádání jednotlivých kabinek a umístění pisoárů a umyvadel, bez zásahů do stávajících nosných konstrukcí.

Projektant
Ing. Dalibor Macura, IČO: 18972055
Zhotovitel
BDSTAV MORAVA, IČO: 26807947
Cena dle PD
5 458 593,47 Kč
Celkové náklady
5 635 263,59 Kč
Technický dozor stavebníka
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Koordinátor BOZP
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Cena vysoutěžená
5 218 420,22 Kč
Cena skutečná
5 553 770,59 Kč