Rekonstrukce chodníku ul. Výstavní

Předpokládaný termín realizace: 1. května 2024

Popis

Rekonstrukce stávajících zpevněných ploch (chodníků, cyklistické stezky, vjezdů, vozovek, kontejnerových stání, autobusových zálivů a nástupišť) a zeleně.

Cena dle PD
29 312 534 Kč
Projektant
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO: 45797170
Lokalizace stavby
Úsek chodníku a navazujících zpevněných ploch na východní straně místní komunikace ul. Výstavní a část chodníku a navazujících zpevněných ploch na jižní straně silnice II. třídy ul. 28. října, pozemky, katastrální území Moravská Ostrava a pozemek parc. č. 1104, katastrální území Mariánské Hory.