Rekonstrukce elektroinstalace a datové sítě v budově radnice ÚMOb MOaP – 3.NP

Realizace – od
1. března 2023
Realizace – do
31. května 2023

Popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající elektroinstalace a datové sítě v budově radnice ÚMOb MOaP v 3.NP. Předmětem silnoproudé elektroinstalace je výměna patrových rozvaděčů s označením RA, RO, RC, RMS, rekonstrukce světelných rozvodů, rekonstrukce zásuvkových rozvodů, zpětné napojení rozvaděčů SLP, VZT jednotek, zpětné napojení drobných spotřebičů stavby. Rekonstrukce stávající datové sítě zahrnovala výměnu stávajících datových zásuvek v měněných parapetních kanálech a doplnění zásuvek. Veškeré elektromontážní práce byly provedeny dle platných ČSN.

Projektant
Made 4 BIM s.r.o, IČO: 06923321
Zhotovitel
TC servis, s.r.o., IČO: 25533673
Cena dle PD
2 258 288,01 Kč
Celkové náklady
2 700 776 Kč
Technický dozor stavebníka
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Koordinátor BOZP
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Cena vysoutěžená
2 043 638,43 Kč
Cena skutečná
2 439 976 Kč