2022_15 Oprava díla „MINIKRAJINA FIFEJDY II“ – mimo mostní objekty

Předpokládaný termín realizace: 1. března 2023

Popis

Předmětem plnění je oprava a obnova stávajících parkových prvků,které jsou autorským dílem významného českého výtvarníka a vysokoškolského pedagoga Kurta Gebauera. Opravované prvky se nacházejí ve vnitrobloku obytných domů při ulici Lechowiczova, na parc.č. 2202/51 k. ú. Moravská Ostrava. Mezi opravované prvky patří tyto položky: příchozí komunikace, dřevěný přístřešek s tunelem, dřevěné chajdy na kopci, dřevěné sloupy na kopci, dřevěné trámové lavičky, dřevěná kruhová lavice, dřevěné posezení, amfiteátr, tunely, herní plocha kaňon, kolotoč – kolovadlo, houpačky, sezení s ohništěm, travnaté sportovní hřiště, pískoviště, výtvarné plastiky.

Cena dle PD
4 235 000 Kč
Projektant
VEMTO CZ, s.r.o., IČO: 63250781
Lokalizace stavby
vnitroblok obytných domů při ulici Lechowiczova