Oprava díla „MINIKRAJINA FIFEJDY II“ – mimo mostní objekty

Realizace – od
10. května 2023
Realizace – do
9. srpna 2023

Popis

Předmětem plnění byla oprava a obnova stávajících parkových prvků, které jsou autorským dílem významného českého výtvarníka a vysokoškolského pedagoga Kurta Gebauera. Opravované prvky se nacházejí ve vnitrobloku obytných domů při ulici Lechowiczova, na parc. č. 2202/51 k. ú. Moravská Ostrava. Mezi opravované prvky patří tyto položky: dřevěné sloupy na kopci, dřevěné trámové lavičky a amfiteátr.

Projektant
VEMTO CZ, s.r.o., IČO: 63250781
Zhotovitel
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO: 25816977
Cena dle PD
4 235 000 Kč
Celkové náklady
3 111 064,31 Kč
Technický dozor stavebníka
NM GROUP PROJEKT s.r.o., IČO: 17576121
Koordinátor BOZP
NM GROUP PROJEKT s.r.o., IČO: 17576121
Cena vysoutěžená
2 936 444,31 Kč
Cena skutečná
2 936 444,31 Kč