Rekonstrukce chodníku na ulici Křižíkova

Realizace – od
30. září 2022
Realizace – do
30. listopadu 2022

Popis

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch pro pěší a přístupů k bytovým domům. Jedná se o úsek chodníku v ulici Křižíkova od ulice Nádražní po ulici Slavíčkova. Byla provedena obnova konstrukčních vrstev zpevněných ploch a bezbariérové úpravy, včetně míst pro přecházení a terénní úpravy. Realizace akce si vyžádala kácení čtyř stromů a následná obnova zeleně byla provedena Technickými službami Moravská Ostrava a Přívoz, PO na podzim 2022

Projektant
DaF Projekt s.r.o., IČO: 25905813
Zhotovitel
Moravia Trend s.r.o., IČO: 27831116
Cena dle PD
4 466 537,86 Kč
Celkové náklady
3 277 681,50 Kč
Technický dozor stavebníka
SAFETY PRO s.r.o., IČO:
Koordinátor BOZP
PREVENT PRO s.r.o., IČO: 28645626
Cena vysoutěžená
2 862 804,3 Kč
Cena skutečná
3 277 681,50 Kč