Obnova volnočasového areálu při ZŠ Zelená 42

Realizace – od
8. dubna 2024
Realizace – do
1. června 2024

Popis

Areál současného hřiště školy bude doplněn novými zpevněnými, nezpevněnými a dopadovými plochami. Dále budou nově instalované hrací prvky, cykloboxy a mlžítko. Bude vysázena nová a upravena původní zeleň, vyměněna vstupní brána za posuvnou a rozšířen kamerový systém o 3 ks kamer.

Projektant
Ing. Jan Havlíček, IČO: 48424641
Zhotovitel
VIVID stavby, s.r.o., IČO: 01503511
Cena dle PD
5 335 979 Kč
Technický dozor stavebníka
Ing. Milan Sedláček, Ph.D, IČO: 04786084
Koordinátor BOZP
Ing. Milan Sedláček, Ph.D, IČO: 04786084
Cena vysoutěžená
4 682 700 Kč