Obnova volnočasového areálu při ZŠ Zelená 42

Předpokládaný termín realizace: 1. dubna 2024

Popis

Areál současného hřiště školy bude doplněn novými zpevněnými, nezpevněnými a dopadovými plochami, Dále budou nově instalované hrací prvky, cykloboxy a mlžítko. Bude vysázena nová a upravena původní zeleň, vyměněna vstupní brána za posuvnou a rozšířen kamerový systém o 3 ks kamer.

Cena dle PD
5 335 979 Kč
Projektant
Ing. Jan Havlíček, IČO: 48424641
Lokalizace stavby
ul. Zelená 42, Moravská Ostrava