Rekonstrukce ležaté kanalizace MŠO, Lechowiczova 8, pavilony A1Z a A2 – 2

Realizace – od
2. července 2024
Realizace – do
9. srpna 2024

Popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ležatého kanalizačního potrubí v budovách mateřské školy Lechowiczova 8, pavilony A1Z a A2. Jedná se o bezvýkopovou opravu kanalizace inverzní technologií, kdy se do stávajícího potrubí natlačí sanační rukávec. Tato vložka bude následně vytvrzena polymerací. Svodná kameninová potrubí jsou vedena pod základovými deskami. V rámci realizace bude proveden monitoring potrubí od vnitřních revizních šachet směrem k jednotlivým stoupačkám. Na závěr bude provedena kamerová kontrolní prohlídka a uvedení předmětu zakázky do provozu.

Projektant
DK Projekt s.r.o, Bohumínská 94/113, 712 00 Ostrava, IČO: 27775518
Zhotovitel
SEBAK spol. s r.o., IČO: 60696834
Cena dle PD
754 165,18 Kč
Technický dozor stavebníka
x
Koordinátor BOZP
x
Cena vysoutěžená
744 192,35 Kč