Workoutové hřiště na ulici Gen. Píky

Realizace – od
1. března 2022
Realizace – do
31. května 2022

Popis

Na jižní části pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú. Moravská Ostrava (ulice Gen. Píky) bylo realizováno workoutové hřiště, včetně zpevněných ploch chodníků. Cvičební prvky jsou složeny z bradel, hrazd, žebříků, lavic a dalších prvků pro posilování vlastní vahou. Dopadová plocha je z pryžových desek.

Projektant
Workout Club Parks s.r.o., IČO: 03885224
Zhotovitel
FITNEMA s.r.o., IČO: 03554104
Cena dle PD
914 416,2 Kč
Celkové náklady
777 944,28 Kč
Technický dozor stavebníka
Pavel Volek, IČO: 88112799
Koordinátor BOZP
Pavel Volek, IČO: 88112799
Cena vysoutěžená
774 048,13 Kč
Cena skutečná
777 944,28 Kč