Kontakty

Kontaktní seznam všech pracovníků

Odbor investic a místního hospodářství

Odbor v samostatné působnosti zabezpečuje zejména přípravu a realizaci stavebních investic městského obvodu, přípravu a realizaci stavebních oprav, rekonstrukcí a modernizací majetku svěřeného městskému obvodu, kontrolu veřejných zakázek stavebního charakteru, činnosti na úseku dopravy a silničního hospodářství, čistoty městského obvodu a správy veřejné zeleně.

Adresa: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

Telefon: 599 442 952

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Středa 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru

Ing. Petra Sněhotová
administrativní a spisový pracovník

Kontaktní seznam všech pracovníků