Rekonstrukce zahrady na MŠO Blahoslavova 9

Předpokládaný termín realizace: 1. září 2024

Popis

Stavba zahrnuje rekonstrukci zahrady, jejího oplocení a posunutí vjezdu do areálu mateřské školy. Součástí úprav zahrady je vybudování venkovní učebny, pískovišť a osazení dětských hracích prvků. Dále se jedná o realizaci zpevněných a dopadových ploch a sadové úpravy.

Cena dle PD
7 682 260,00 Kč
Projektant
Ing. Jan Havlíček, IČO: 48424641
Lokalizace stavby
Mateřská škola, Blahoslavova 1594/6, 702 00 Moravská Ostrava