Oprava ZTI na MŠO Lechowiczova

Realizace – od
13. června 2022
Realizace – do
25. srpna 2022

Popis

Komplexní výměna zdravotechniky v mateřské škole spočívala ve výměně rozvodů vody a kanalizačního potrubí včetně zařizovacích předmětů v soc. zařízeních a kuchyňkách jednotlivých tříd a ve varné kuchyni. Nově jsou řešeny dvě venkovní uzamykatelné zásuvky pro napojení zařízení pro zahradu a v místě venkovní terasy je navržena nerezová pitná fontánka. Opravila se také ležatá kanalizace na základě provedeného monitoringu.

Projektant
DK projekt s.r.o., IČO: 27775518
Zhotovitel
Zdeněk Hybner, IČO: 15495809
Cena dle PD
5 948 795,53 Kč
Celkové náklady
5 617 822,95 Kč
Technický dozor stavebníka
HGH safety s.r.o.
Koordinátor BOZP
MANIFOLD GROUP s.r.o.
Cena vysoutěžená
5 746 783,06 Kč
Cena skutečná
5 526 517,95 Kč