Rekonstrukce bytového domu Tolstého 1809/12

Realizace – od
6. března 2023
Realizace – do
16. srpna 2023

Popis

Předmětem plnění dle této smlouvy je rekonstrukce stávajících bytových jednotek a jejich dispoziční úpravy. Obsahem stavebních úprav je zateplení objektu, změna způsobu vytápění, výměna všech oken a dveří, výměna vnitřních rozvodů vody, kanalizace a plynu, nová elektroinstalace, kompletní oprava střechy včetně krovu, odstranění zpevněné plochy kolem řešeného bytového domu a nový přístupový chodník kolem domu.

Projektant
Made 4 BIM s.r.o., IČO: 06923321
Zhotovitel
KP REVITAL, s.r.o., IČO: 02632195
Cena dle PD
18 634 069,25 Kč
Celkové náklady
18 699 952,31 Kč
Technický dozor stavebníka
HGH Safety s.r.o., IČO: 01807544
Koordinátor BOZP
HGH Safety s.r.o., IČO: 01807544
Cena vysoutěžená
16 844 930,77 Kč
Cena skutečná
17 906 998,98 Kč