Ohnisko

Realizace – od
1. listopadu 2023
Realizace – do
29. prosince 2023

Popis

Předmětem připravované akce je zřízení piknikového místa, které se bude skládat ze souboru mobiliáře k tomu určeného. Soubor bude zahrnovat gril, tři lavičky, jídelní stůl a koš s možností uložení popela. Veškerý tento mobiliář bude splňovat vysoké nároky odolnosti proti vandalismu.

Projektant
MgA. Jan Špaček, DIČ: CZ8911115983
Zhotovitel
MgA. Jan Špaček, DIČ: CZ8911115983
Cena dle PD
416 620,00 Kč
Celkové náklady
416 620,00 Kč
Technický dozor stavebníka
x
Koordinátor BOZP
x
Cena vysoutěžená
416 620,00 Kč
Cena skutečná
416 620,00 Kč