Inovace infrastruktury na ZŠO Ostrčilova

Realizace – od
1. února 2022
Realizace – do
31. května 2022

Popis

Akce realizována v rámci projektu „Ostrčilova – inovace“ v rámci 47. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem je modernizace odborné učebny fyziky ve 2.NP, chemie ve 3.NP a jejich kabinetů, včetně skladu chemie, a stavební úpravy v nich, které spočívají v jednoúrovňových bezbariérových podlahách, nových rozvodech elektro a části zdravotechniky a dvou vestavěných skříních. Další úpravy se týkají cvičné kuchyně a přilehlé učebny v 1. PP, které představují nové dispoziční uspořádání, nový bezbariérový vstup, nové podlahy, úpravy rozvodů zdravotechniky a elektro a dodávku a instalaci 3 ks kuchyňských linek (jedna sestava v úpravě pro imobilní). Modernizace předmětných učeben je dále zajištěna dodávkami IT vybavení, nábytku, učebních pomůcek, vybavení pro cvičnou kuchyň a dále je řešena instalace vnitřní konektivity. Součástí akce je také výsadba tří stromů (hrušeň, švestka a jabloň) a osázení zeleně solitérními keři zimostrázu.

Projektant
Ing. Vladimír Slonka, IČO: 00845451 a MARPO s.r.o., IČO: 41033078
Zhotovitel
BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., IČO: 25392077
Cena dle PD
9 563 969,67 Kč (z toho: stavba 2 790 052,65 Kč a dodávky 6 773 917,02 Kč)
Celkové náklady
7 368 814,36 Kč
Technický dozor stavebníka
Pavel Volek, IČO: 88112799
Koordinátor BOZP
Bezpečněnastavbě s.r.o., IČO: 06400523
Cena vysoutěžená
6 559 812,19 Kč (z toho stavba 2 495 537,14 Kč a dodávky 4 064 275,05 Kč)
Cena skutečná
6 870 530,11 Kč (z toho: stavba 2 759 161,86 Kč a dodávky 4 111 368,25 Kč)