Rekonstrukce ulice Orebitská

Předpokládaný termín realizace: 1. května 2024

Popis

Předmětem stavebních prací jsou opravy tras stávajících chodníků, místních komunikací, zpevněných ploch vč. jejich šířkových a výškových úprav a parkovacích ploch na ulici Orebitská od Sokolské třídy k ul. Teslova. Před zahájením stavebních prací budou provedena rekonstrukce plynového středotlakového rozvodu a oprava vodovodního řádu.

Cena dle PD
21 445 000 Kč
Projektant
MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Lokalizace stavby
ul. Orebitská od Sokolské třídy po ul. Teslovu