Oprava díla „MINIKRAJINA FIFEJDY II“ – 2. etapa – část A

Předpokládaný termín realizace: 1. března 2024

Popis

Předmětem plnění je oprava a obnova stávajících parkových prvků, které jsou autorským dílem významného českého výtvarníka a vysokoškolského pedagoga Kurta Gebauera. Opravované prvky se nacházejí ve vnitrobloku obytných domů při ulici Lechowiczova, na parc.č. 2202/51 k. ú. Moravská Ostrava. Předmětem opravy dle této smlouvy jsou objekty: příchozí komunikace, dřevěný přístřešek s tunelem, dřevěné chajdy na kopci, dřevěná kruhová lavice, dřevěné posezení, tunely, sezení s ohništěm, pískoviště, výtvarné plastiky, výsadba stromu.

Cena dle PD
1 835 255,01 Kč
Projektant
VEMTO CZ, s.r.o., IČO: 63250781
Lokalizace stavby
vnitroblok obytných domů při ulici Lechowiczova