Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová

Realizace – od
10. března 2022
Realizace – do
25. října 2022

Popis

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce oboustranného chodníku vedoucího podél ulice Sadové až k ulici Vítězné a jednostranného chodníku podél ulice Sadové. Součástí rekonstrukce jsou úpravy stávajících chodníkových přejezdů (vjezdů k RD). Dále se zrekonstruovaly vozovky ulice Horovy a ulice Sadové (v úseku mezi křižovatkami s ulicí Horova-Blahoslavova). Zrekonstruovalo se rovněž stávající parkoviště a došlo také k výstavbě dvou nových parkovacích míst na ulici Sadová u magistrátu města Ostravy. Chodníky byly doplněny o bezbariérové prvky včetně reliéfní dlažby. Původní místo pro přecházení přes ulici Vítěznou bylo zúženo a doplněno o vysazené chodníkové plochy.

Projektant
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO: 45797170
Zhotovitel
JANKOSTAV s.r.o., IČO: 25855581
Cena dle PD
34 477 713,93 Kč
Celkové náklady
25 657 949,28 Kč
Technický dozor stavebníka
Armipado spol. s r.o., IČO: 07026609
Koordinátor BOZP
Armipado spol. s r.o., IČO: 07026609
Cena vysoutěžená
25 657 949,28 Kč
Cena skutečná
28 829 796,09 Kč