Energetické úspory na ZŠO Matiční

Realizace – od
28. června 2023
Realizace – do
27. srpna 2023

Popis

Předmětem veřejné zakázky je výměna zdroje topné soustavy, která bude kompletně nahrazena novým zařízením včetně příslušenství a potrubních rozvodů. Navrženy jsou 2 plynové kondenzační kotle o topném výkonu 2x80kW, při teplotním spádu 60/40°C. V kotelně budou taktéž nově nataženy vnitřní omítky a po přebroušení podlahy bude proveden epoxidový nátěr.

Projektant
FAKO spol. s r.o., IČO: 18188711
Zhotovitel
INTOZA s.r.o., IČO: 25873261
Cena dle PD
4 477 146,75 Kč
Celkové náklady
3 385 160,43 Kč
Technický dozor stavebníka
K + H správci staveb s.r.o.
Koordinátor BOZP
K + H správci staveb s.r.o.
Cena vysoutěžená
4 412 628,00 Kč
Cena skutečná
3 310 140,43 Kč