Stavební úpravy BD Nádražní 1553/45, část A

Realizace – od
25. ledna 2023
Realizace – do
12. května 2023

Popis

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy bytů v 5.NP. V bytových jednotkách byly provedeny změny dispozičního řešení, provedení nových rozvodů studené (pitné) a teplé vody, kanalizace, elektroinstalace a ústředního topení a ostatních souvisejících stavebních prací.

Projektant
MS-projekce s.r.o., IČO: 25872494
Zhotovitel
FENBAU s.r.o., IČO: 25815458
Cena dle PD
2 689 407 Kč
Celkové náklady
2 716 649,00 Kč
Technický dozor stavebníka
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Koordinátor BOZP
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Cena vysoutěžená
2 356 559 Kč
Cena skutečná
2 502 108,65 Kč