Stavební úpravy BD Nádražní 1553/45, část B

Realizace – od
17. dubna 2023
Realizace – do
31. května 2023

Popis

Předmětem zakázky je oprava střešní konstrukce včetně dodatečného zateplení, nových hydroizolačních vrstev, klempířských prvků a provedení nových prostupů a střešního výlezu.

Projektant
MS-projekce s.r.o., IČO: 25872494
Zhotovitel
VDS, spol. s r.o., IČO: 45194980
Cena dle PD
735 566,19 Kč
Celkové náklady
815 714,65 Kč
Technický dozor stavebníka
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Koordinátor BOZP
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Cena vysoutěžená
706 433,72 Kč
Cena skutečná
626 954,65 Kč