2022_9 BD Fügnerova 6 – energetické úspory

Realizace – od
31. března 2022
Realizace – do
30. září 2022

Popis

Předmětem stavebních prací je komplexní rekonstrukce bytového domu, kde dojde k výměně oken a dveří, bude provedena oprava fasády včetně zateplení, ošetření nosných prvků střešní konstrukce vč. výměny střešní krytiny a zateplení půdního prostoru. V bytových jednotkách budou provedeny částečné změny dispozičního řešení hygienických místností a kuchyní, opravy povrchů stěn a stropů, zesílení stropních dřevěných konstrukcí, vč. vybudování nových podlah, provedení nových rozvodů studené (pitné) a teplé vody, kanalizace, elektroinstalace, plynu a ústředního topení s napojení na novou kotelnu ve vedlejším objektu a ostatních souvisejících stavebních prací.

Projektant
MS - Projekce s.r.o., IČO: 25872494
Zhotovitel
Ristorispetto s.r.o., IČO: 05321719
Cena dle PD
10 787 522,13 Kč
Celkové náklady
x
Technický dozor stavebníka
Pavel Volek, IČO: 88112799
Koordinátor BOZP
KARO EXPORT - IMPORT spol. s r.o., IČO: 25368397
Cena vysoutěžená
9 002 034,72 Kč
Cena skutečná
9 374 586,18 Kč