Regenerace sídliště Fifejdy II. – XII. etapa

Realizace – od
20. června 2022
Realizace – do
4. listopadu 2023

Popis

Předmětem investiční akce je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje na již realizované etapy č. III., XI. a XIII. Lokalita řešeného území je ohraničena ulicemi Lechowiczova a Gen. Janouška a areálem MŠO Lechowiczova. Realizací došlo k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel sídliště. Stavba řešila vybudování nových parkovacích stání, úpravu povrchu kolmých parkovacích stání a části ulice Lechowiczova a přestavbu a doplnění komunikací pro pěší. Úpravou ulice Lechowiczova došlo k navýšení počtu parkovacích míst o 13 ks. Součástí stavby jsou i sadové úpravy, rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování dětského hřiště a doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, kontejnerové stání apod.).

Projektant
Ateliér Genius loci, s.r.o., IČO: 64086135
Zhotovitel
JANKOSTAV s.r.o., IČO: 25855581
Cena dle PD
18 405 748,69 Kč
Celkové náklady
17 044 906,76 Kč
Technický dozor stavebníka
Ing. Milan Sedláček, IČO: 04786084
Koordinátor BOZP
Ing. Milan Sedláček, IČO: 04786084
Cena vysoutěžená
16 296 156,57 Kč
Cena skutečná
16 211 317,89 Kč