Výměna ZTI na MŠO Repinova

Realizace – od
30. června 2022
Realizace – do
9. září 2022

Popis

Předmětem díla je provedení nových zdravotně technických instalací (dále jen „ZTI“), tj. rozvodů vody, odpadů a zařizovacích předmětů včetně směšovacích baterií. Ve všech sociálních zařízeních se provedly keramické obklady a protiskluzné dlažby. V místnostech dotčených výměnou ZTI, kde byla původně podlahová krytina PVC, byla tato nahrazena protiskluznou dlažbou. Pod obklady byla vyměněna elektroinstalace. Na chodbě pavilonu H a spojovací chodbě všech pavilonů byl proveden podhled z minerálních čtverců 600 x 600 mm s viditelným rastrem včetně výměny svítidel.

Projektant
Ing. Vladimír Slonka, IČO: 11193841
Zhotovitel
JVAgro Morava s.r.o., IČO: 26826411
Cena dle PD
5 864 379,16 Kč
Celkové náklady
5 947 933,83 Kč
Technický dozor stavebníka
Pavel Volek, IČO: 88112799
Koordinátor BOZP
PREVENT PRO s.r.o., IČO: 28645626
Cena vysoutěžená
4 389 547,88 Kč
Cena skutečná
5 700 367,83 Kč