Husův sad – východní část

Předpokládaný termín realizace: 1. dubna 2024

Popis

Stavba řeší odstranění stávajících nevyhovujících dětských prvků a dalších prvků/konstrukcí a výstavbu soudobého veřejně přístupného dětského hřiště. Různorodost navržených herních prvků pokrývá podstatné oblasti zájmů dětí všech věkových kategorií. Zároveň jsou zvoleny herní prvky v provedení lanových konstrukcí tak, aby svou subtilní konstrukcí pohledově nenarušovaly sadovnicko-architektonický výraz okolní zeleně v prostředí městské památkové zóny. Dispozičně jsou herní prvky i pryžová dopadové plocha do relativně malého prostoru zakomponovány tak, aby nekolidovaly se vzrostlými stromy a nezasahovaly do jejich ochranných pásem. Stávající zpevněná plocha s pískovištěm, vzrostlé lípy a vedení veřejného osvětlení s ochrannými pásmy tvořily podstatné limitující faktory návrhu hřiště.

Cena dle PD
3 071 766 Kč
Projektant
Ateliér Genius loci, s.r.o., IČO: 64086135
Lokalizace stavby
Husův sad, Moravská Ostrava