2023_1 Regenerace sídliště Fifejdy II – XVI. etapa

Předpokládaný termín realizace: 1. března 2023

Popis

Tato etapa zahrnuje úpravy stávajícího klidového vnitrobloku, který slouží jako místo každodenní krátkodobé rekreace občanů z okolních domů. Ze tří stran je vnitroblok ohraničen 8-mi podlažními domy a čtvrtá, západní strana, je ohraničena ulicí Lechowiczova. Uvnitř vnitrobloku je umístěn 12-ti podlažní objekt. Součásti vnitrobloku je Minikrajina (tzv. indiánská vesnička) výtvarníka prof. Kurta Gebauera pro děti všech věkových kategorií. V rámci záměru bude navržena úprava povrchu i trasování chodníků a úprava stávající hrací plochy. Součástí této etapy je dále rekonstrukce a především doplnění sítě veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře a sadové úpravy.

Cena dle PD
9 500 000 Kč
Projektant
Ateliér Genius loci s.r.o., IČO: 64086135
Lokalizace stavby
okolí ulice Lechowiczova