Regenerace sídliště Fifejdy II – XVI. etapa

Realizace – od
11. září 2023
Realizace – do
12. prosince 2023

Popis

Tato etapa zahrnuje úpravy stávajícího klidového vnitrobloku, který slouží jako místo každodenní krátkodobé rekreace občanů z okolních domů. Ze tří stran je vnitroblok ohraničen 8-mi podlažními domy a čtvrtá, západní strana, je ohraničena ulicí Lechowiczova. Uvnitř vnitrobloku je umístěn 12-ti podlažní objekt. Součásti vnitrobloku je Minikrajina (tzv. indiánská vesnička) výtvarníka prof. Kurta Gebauera pro děti všech věkových kategorií. V rámci záměru bude navržena úprava povrchu i trasování chodníků a úprava stávající hrací plochy. Součástí této etapy je dále rekonstrukce a především doplnění sítě veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře a sadové úpravy.

Projektant
Ateliér Genius loci s.r.o., IČO: 64086135
Zhotovitel
AWT Rekultivace a.s., IČO: 47676175
Cena dle PD
9 500 000 Kč
Celkové náklady
9 113 701,64 Kč
Technický dozor stavebníka
Ing. Milan Sedláček, IČO: 04786084
Koordinátor BOZP
Ing. Milan Sedláček, IČO: 04786084
Cena vysoutěžená
8 611 647,59 Kč
Cena skutečná
8 392 171,64 Kč