Rekonstrukce chodníků ul. Arbesova, Zákrejsova, Šafaříkova

Realizace – od
17. července 2023
Realizace – do
15. října 2023

Popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících chodníků, chodníkového přejezdu a vozovky na ulicích Arbesova, Zákrejsova a Šafaříkova v katastrálním území Přívoz. Součástí rekonstrukce je rovněž kácení vzrostlé zeleně.

Projektant
Ing. Ondřej Bojko, IČO: 10732411
Zhotovitel
STRABAG a.s., IČO: 60838744
Cena dle PD
7 835 360,37 Kč
Celkové náklady
5 393 907,05 Kč
Technický dozor stavebníka
Ing. Milan Sedláček, Ph.D., IČO: 04786084
Koordinátor BOZP
Ing. Milan Sedláček, Ph.D., IČO: 04786084
Cena vysoutěžená
5 544 071,50 Kč
Cena skutečná
5 282 757,05 Kč