2023_10 Rekonstrukce chodníků ul. Arbesova, Zákrejsova, Šafaříkova

Předpokládaný termín realizace: 1. června 2023

Popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících chodníků, chodníkového přejezdu a vozovky na ulicích Arbesova, Zákrejsova a Šafaříkova v katastrálním území Přívoz. Součástí rekonstrukce je rovněž kácení vzrostlé zeleně a rostlin po dobu 3 let.

Cena dle PD
7 835 360,37 Kč
Projektant
Ing. Ondřej Bojko, IČO: 10732411
Lokalizace stavby
ul. Arbesova, Zákrejsova, Šafaříkova