Zřízení pracoviště OSV (oddělení sociálních služeb) na ul. Tyršova 14

Realizace – od
1. srpna 2022
Realizace – do
30. listopadu 2022

Popis

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce nebytového prostoru v 1.NP a 1.PP budovy čp. 1761, kde došlo ke změně dispozičního řešení prostoru na kanceláře, hygienické a odpočinkové místnosti, provedení nových příček, podlah a podhledů, provedení nových rozvodů studené (pitné) a teplé vody, kanalizace, elektroinstalace, ústředního topení, vzduchotechniky a ostatních souvisejících stavebních prací včetně nových zařizovacích předmětů a nábytku.

Projektant
Ing. Jan Havlíček, IČO: 48424641
Zhotovitel
RENESA s.r.o., IČO: 62305620
Cena dle PD
6 257 068,01 Kč
Celkové náklady
6 584 177,49 Kč
Technický dozor stavebníka
K+H správci staveb, IČO: 03815960
Koordinátor BOZP
ENVIFORM a.s., IČO: 25839047
Cena vysoutěžená
6 256 853,43 Kč
Cena skutečná
6 584 177,49 Kč