2023_11 Náměstí Dr. E. Beneše 6 – výměna oken – 2., 5. a 6. etapa

Předpokládaný termín realizace: 1. dubna 2023

Popis

Předmětem veřejné zakázky je výměna resp. oprava stávajících kastlíkových oken v budově radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Všechna nová okna budou dřevěná, kastlíková (okna na uliční fasádu i do dvora), nebo euro profily (okna na schodištích). Jak u nových, tak i u stávajících opravovaných kastlíkových oken bude vnější jednoduché zasklení nahrazeno termoizolačním dvojsklem s termofólií. Na vnitřním rámu bude provedeno pryžové těsnění do drážky. Nová okna budou splňovat hodnotu Uw = 1,0W/m2K.

Předmětem této realizace jsou části:
1701 – 2. etapa – atrium
1705 – 5. etapa – 1.NP
1706 – 6. etapa – 2.NP

Cena dle PD
17 210 588,34 Kč
Projektant
MS-projekce s.r.o., IČO: 00845451
Lokalizace stavby
náměstí Dr. E. Beneše 555/6