Výměna oken na náměstí Dr. E. Beneše 6 – 2., 5. a 6. etapa

Realizace – od
28. srpna 2023
Realizace – do
15. prosince 2023

Popis

Předmětem veřejné zakázky je výměna resp. oprava stávajících kastlíkových oken v budově radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Všechna nová okna budou dřevěná, kastlíková (okna na uliční fasádu i do dvora), nebo euro profily (okna na schodištích). Jak u nových, tak i u stávajících opravovaných kastlíkových oken bude vnější jednoduché zasklení nahrazeno termoizolačním dvojsklem s termofólií. Na vnitřním rámu bude provedeno pryžové těsnění do drážky. Nová okna budou splňovat hodnotu Uw = 1,0W/m2K.

Předmětem této realizace jsou části:
1701 – 2. etapa – atrium
1705 – 5. etapa – 1.NP
1706 – 6. etapa – 2.NP

Projektant
MS-projekce s.r.o., IČO: 00845451
Zhotovitel
FICHNA - HUDECZEK a.s., IČO: 27765857
Cena dle PD
17 210 588,34 Kč
Celkové náklady
14 163 241,65 Kč
Technický dozor stavebníka
NM GROUP PROJEKT s.r.o., IČO: 17576121
Koordinátor BOZP
NM GROUP PROJEKT s.r.o., IČO: 17576121
Cena vysoutěžená
13 169 881,31 Kč
Cena skutečná
14 013 241,65 Kč