Relax zóna v Komenského sadech

Realizace – od
9. listopadu 2022
Realizace – do
8. prosince 2022

Popis

Předmětem akce je vybudování Relax zóny v Komenského sadech, která bude sestávat z nově instalované mlžné sprchy s tlakovým spínačem a se dvěma tryskami, které vytváří mlžný opar. Současně vznikla zpevněná plocha tvořená chodníkovými obrubami a betonovou vsakovací dlažbou, na níž se umístila plastová zemní šachta s uzavíracím ventilem. Napojení se vytvořilo přes nově zřízenou odbočku na stávající rozvod pitné vody. Dále se zde nainstalovaly dva kusy houpacích sítí zavěšených na dřevěných sloupech vetknutých do betonových patek. Vše v Komenského sadech na pozemku parc. č. 1036/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Projektant
DK projekt s.r.o., IČO: 27775518
Zhotovitel
Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o., IČO: 26843099, Berger-Huck s.r.o., IČO: 45535264
Cena dle PD
299 454,87 Kč
Celkové náklady
x
Technický dozor stavebníka
Ing. Marek Chum, IČO: 87274655
Koordinátor BOZP
ENVIFORM a.s., IČO: 25839047
Cena vysoutěžená
311 421,68 Kč
Cena skutečná
311 421,68 Kč