2022_18 Relax zóna v Komenského sadech

Realizace – od
9. listopadu 2022
Realizace – do
8. prosince 2022

Popis

Předmětem akce je vybudování Relax zóny v Komenského sadech, která bude sestávat z nově instalované mlžné sprchy s tlakovým spínačem a se dvěma tryskami, které vytváří mlžný opar. Součástí bude zpevněná plocha tvořená chodníkovými obrubami a betonovou vsakovací dlažbou, kde bude umístěna plastová zemní šachta s uzavíracím ventilem. Napojení bude přes nově zřízenou odbočku na stávající rozvod pitné vody. Dále se jedná o instalaci dvou kusů houpacích sítí zavěšených na dřevěných sloupech vetknutých do betonových patek. Vše v Komenského sadech na pozemku parc. č. 1036/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Projektant
DK projekt s.r.o., IČO: 27775518
Zhotovitel
Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o., IČO: 26843099, Berger-Huck s.r.o., IČO: 45535264
Cena dle PD
299 454,87 Kč
Celkové náklady
x
Technický dozor stavebníka
Ing. Marek Chum, IČO: 87274655
Koordinátor BOZP
ENVIFORM a.s., IČO: 25839047
Cena vysoutěžená
311 421,68 Kč
Cena skutečná
311 421,68 Kč