Rekonstrukce zahrady na ZŠ a MŠO Waldorfská – III. etapa

Realizace – od
17. dubna 2023
Realizace – do
14. června 2023

Popis

Předmětem investiční akce je demolice plochy stávajícího a vybudování menšího hřiště na volejbal a míčové hry ve východní části zahrady. Souběžně s hřištěm byla realizována rozběhová dráha pro skok do písku. Dále byla navržena celková rekonstrukce oplocení v duchu designového sjednocení a zajištění bezpečnosti na pozemcích školy. V určitých segmentech je navrženo stávající oplocení k rekonstrukci. Z ulice Na Mlýnici došlo k odstranění menší části plotu a založení nového v jiné trase. Byla odstraněna stávající vjezdová brána a instalována nová brána posuvná o šířce 4,2 m na dálkové ovládání. Součásti je i realizace přípojky elektro pro motor pojezdové brány.

Projektant
Ing. Magda Cigánková Fialová, IČO: 69221189
Zhotovitel
JaTu stavby s.r.o., IČO: 06669476
Cena dle PD
5 003 513,2 Kč
Celkové náklady
3 996 012,14 Kč
Technický dozor stavebníka
Ing. Milan Sedláček, IČO: 04786084
Koordinátor BOZP
Ing. Milan Sedláček, IČO: 04786084
Cena vysoutěžená
3 956 692,84 Kč
Cena skutečná
3 819 735,14 Kč