Rekonstrukce BD U Tiskárny 2

Realizace – od
31. května 2022
Realizace – do
30. listopadu 2022

Popis

Celková rekonstrukce původně památkově chráněného objektu, který v současné době na seznamu není. Po realizaci je cílem opět dům na seznam památkově chráněných objektů zapsat. V domě je celkem 6 bytů (3 byty v každém patře), které jsou změnou dispozic zařazeny do bytů I. kategorie a 3 nebytové prostory (galerie, klub a výrobna studené kuchyně). Celková rekonstrukce domu obsahuje změnu způsobu vytápění (nová strojovna ve sklepních prostorách), výměnu dveří, oken a výkladců, statické zabezpečení, nové omítky, obklady, podlahy, nové instalace v bytech i nebytových prostorách, sanace a výměna střechy.

Projektant
MS Projekce s.r.o., IČO: 25872494
Zhotovitel
SUBSTAV Invest s.r.o., IČO: 27797554
Cena dle PD
19 531 739 Kč
Celkové náklady
20 955 226,18 Kč
Technický dozor stavebníka
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Koordinátor BOZP
HGH safety s.r.o., IČO: 01807544
Cena vysoutěžená
17 965 546,72 Kč
Cena skutečná
20 062 197,78 Kč